Cách mở tài khoản Facebook bị khóa tạm thời 2021

Cách mở tài khoản Facebook bị khóa dạng két sắt

Nguyên nhân:

  • Email hoặc mật khẩu đã thay đổi.
  • Có lời mời kết bạn gửi đến những người mà bạn không quen biết.
  • Tin nhắn gửi đi nhưng bạn không phải là người viết.
  • Có những bài viết không phải do bạn tạo ra.
  • Và nhiều thứ khác trong cài đặt bảo mật: như bật xác minh, thêm tài khoản tin cậy….

Khóa dạng két sắt

We’ve seen unusual activity on your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge.

Chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn. Như vậy nghĩa là ai đó đã sử dụng tài khoản này mà bạn không biết.

Chuẩn bị: Đăng nhập bằng trình duyệt trên điện thoại: Đăng nhập vào -> Chụp ảnh màn hình

Chú ý nếu khác mạng di động thì nên cắt ảnh

Vào

link 1: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 nhớ đăng xuất thì mới submit form thành công

Error message -> Order: “Hello Facebook support team. My account got an error of not error receiving a login code from Facebook. Perhaps Facebook has confused me with a hacker. I can prove this account is the primary account by submitting identification.

link 2: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Lấy nội dung như Error message -> Order:

Hello Facebook support team. My account got an error of not error receiving a login code from Facebook. Perhaps Facebook has confused me with a hacker. I can prove this account is the primary account by submitting identification.

Thêm ảnh chụp màn hình đã thực hiện ở trên chờ 30p để đến bước xác minh điện thoại.

Nếu là chính chủ thì Done, còn không phải thì đá qua ngày sinh

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *